Vaccinationsbevis nyheter

Vaccinationsbevis – E-hälsomyndigheten

Vaccinationsbevis • E-hälsomyndigheten

21 sep. 2022 — Vaccinationsbevis. Om du är vaccinerad mot covid-19 kan du ladda ner ett vaccinationsbevis med hjälp av din e-legitimation.

Om du är vaccinerad mot covid-19 kan du ladda ner ett vaccinationsbevis med hjälp av din e-legitimation. Om du är vaccinerad men saknar e-legitimation kan du

Covidbevis – E-hälsomyndigheten

Covidbevis • E-hälsomyndigheten

2 aug. 2022 — Vaccinationsbevis – bevis på vaccination · Testbevis – bevis på negativt covidtest · Tillfrisknandebevis – bevis på tillfrisknande.

Covidbevis visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt för eller att du har tillfrisknat från covid-19.

Nyheter – E-hälsomyndigheten

Nyheter • E-hälsomyndigheten

Nu har E‑hälsomyndigheten slutredovisat förstudien om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister. I slutrapporten finns flera förslag som …

Svar på vanliga frågor om covidbevis – E-hälsomyndigheten

Svar på vanliga frågor om covidbevis • E-hälsomyndigheten

28 sep. 2022 — Ett vaccinationsbevis får du inte automatiskt efter din vaccination, utan du behöver alltid begära att få ett bevis.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om covidbevis.

Tänk på att hämta nytt covidbevis efter höstdosen

Tänk på att hämta nytt covidbevis efter höstdosen • E-hälsomyndigheten

1 sep. 2022 — Om doser saknas i ditt vaccinationsbevis. Du kan logga in på www.covidbevis.se om du har e-legitimation. Du som inte har e-legitimation kan …

Från och med den 1 september rekommenderar Folkhälsomyndigheten personer som är 65 år eller äldre att vaccinera sig med en påfyllnadsdos mot covid-19. Även

Vaccinationsbevis kan hämtas till barn från 12 år

Vaccinationsbevis kan hämtas till barn från 12 år • E-hälsomyndigheten

5 jan. 2022 — Vaccinationsbevis får enligt regeringens beslut inte användas i livsmedelsbutiker, apotek eller andra samhällsviktiga verksamheter. Användningen …

Höstlovet närmar sig. Som vårdnadshavare kan du enkelt ladda ner ditt och ditt barns vaccinationsbevis om ni ska resa utomlands. Det är aktuellt om landet har

Regeringen öppnar för vaccinationsbevis på serveringsställen …

Regeringen öppnar för vaccinationsbevis på serveringsställen och andra platser – Krisinformation.se

7 jan. 2023 — Alla över 18 år ska uppvisa vaccinationsbevis och i vissa fall även giltig försäkring vid inresa till Thailand. För ovaccinerade krävs särskilt …

Om vaccinationsbevis vid resa till Thailand – Krisinformation.se

20 maj 2022 — Dalarna inför krav på vaccinationsbevis för alla anställda … Nyheter 18 feb 2023 Regeringen avsätter 252 miljoner kronor för nya …

Omstritt krav på vaccinationsbevis kan snart slopas i Region …

22 dec. 2022 — Dalarna inför krav på vaccinationsbevis för alla anställda … Nyheter 21 feb 2023 Neko Health i Stockholm fick stor uppmärksamhet när …

Region Dalarna vinner i rätten om omstritt krav på …

Keywords: vaccinationsbevis nyheter